Ta kontakt med socialhandledaren på telefon (018) 431 532 (telefontid må-fre kl.9-10) eller per e-post maria.grondahl@finstom.ax om du är intresserad av vikariat/inhopp som personlig assistent eller om du har frågor kring jobbet. I Personalhandboken beskrivs de generella Att inte veta, är en stressfaktor. Skulle du vilja arbeta hos oss, som personlig assistent till någon av våra kunder eller som tjänsteman på något av våra kontor? Därför måste jag, som bryr mig om funktionshindrades frihet och rättigheter och som värnar om LSS säga att det syndikalisterna just nu gör, på sikt betyder mer för funktionshindrades trygghet, frihet och rättigheter än det de flesta andra aktörer gör. Vår målsättning är att du efter genomgången utbildning ska känna dig trygg i din roll som personlig assistent samt ha en grundkunskap om GIL och vår filosofi och ha vetskap om vem du ska kontakta vid behov. Se mer om det här . Vi har en råd och stödfunktion som finns till din hjälp i frågor som rör utformningen av din assistans. ... hur rollfördelningen ser ut och vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd enligt t.ex ... kring när man arbetar som personlig assistent. ansöka om personlig assistans med tillräckligt timantal , samt bevaka huvudmannens/barnets intressen, rättigheter och skyldigheter enligt gällande assistansregler föreslå eller godkänna servicegarant och att samarbeta med denne så att assistansen utförs efter huvudmannens/barnets behov och önskemål Rättigheter och skyldigheter Skyldigheter. Assistansföretag och kommuner kan ge fortbildning i specifika handhavanden kring ett funktionshinder: första hjälpen, lyftteknik, tystnadsplikt och liknande. I guiden "att arbeta som personlig assistent" finns information om skillnader mellan olika kollektivavtal och arbetsgivarformer, lönenivåer och anställningsvillkor. Administration Den här filmen ger dig information om bland annat anställningsavtal och lön, schema, arbetstider och frånvaro samt IT-säkerhet och telefoni. ... Brukaren har sina rättigheter samtidigt som den anställda har rätt till en bra arbetsmiljö. Måste jag, som personlig assistent, ställa upp när jag är ledig? skolan inte har rätt till personlig assistans eller assistansersättning om det inte föreligger särskilda skäl för det. Gäller både kortare och längre vikariat samt inhopp. Skulle du vilja arbeta hos oss, som personlig assistent till någon av våra kunder eller som tjänsteman på något av våra kontor? ", alltid att bli för brukarens skull! Som patient har du ett skydd i form av både lagstiftning och de skyldigheter som … Jag arbetar som personlig assistent hos en brukare som är en anhörig till mig. Och så långt det är möjligt vill vi eliminera den. Arbetsplikt och lojalitetsplikt: I och med att du ingår ett anställningsavtal och blir anställd innebär det att du åtar dig vissa grundläggande skyldigheter gentemot arbetsgivaren. 1 2 Varför en personalhandbok? När du valts in som medlem i HIL skrivs ett avtal mellan dig som arbetsledare och kooperativet, detta reglerar rättigheter och skyldigheter i kooperativet. Lagarna beskriver vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter som gäller för dig i din arbetssituation. Föreslår att du avtalar tid med din närmaste chef för ett samtal om den situation du beskriver. Detta eftersom behoven för barn med funktionsnedsättningar normalt ska tillgodoses inom ramen för den kommunala verksamheten och personlig assistans ska därför inte ersätta den personal som behövs … ... Det förutsätter lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter på livets alla områden. Bestämmelser om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter finns i arbetsavtalslagen och den övriga arbetsavtalslagstiftningen. Diskussionerna rör arbetets innehåll och etik samt rättigheter och skyldigheter för både arbetsledare och assistenter. Det finns troligen runt 90 000 personer som arbetar som personliga assistenter. Assistentens uppgiftsenliga lön fastställs enligt prissättningspunkt 04PER010 i AKTA. Om du som personlig assistent vet precis vad som är dina rättigheter eller skyldigheter i alla situationer, är det betydligt enklare att agera. Syftet med Personalhandboken är att ge vägledning samt information om vilka skyldigheter och rättigheter man har som personlig assistent i Kooperativet Hand i Hand. Den här filmen går igenom vilka rättigheter och skyldigheter du har i din anställning. ... Av ditt anställningsavtal framgår vilka rättigheter och skyldigheter du har. Personlig assistans är en ny yrkesgrupp som tillkom genom 1994 års handikappreform och är en av tio stödinsatser som erbjuds enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Och så långt det är möjligt vill vi eliminera den. Gäller både kortare och längre vikariat samt inhopp. Som personlig assistent är din viktigaste uppgift någon annans självständighet, du ska i ditt jobb fokusera på att någon annan får chansen att bli självständig och leva sitt liv efter eget huvud . ... på arbetsavtal och/eller kommunens beslut med stöd av handikappservicelagen om ersättning av kostnader för en personlig assistent och/eller praxis som tillämpats tidigare. ... vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Personen bestämmer själv vem (en personlig assistent eller flera personliga assistenter) som ska utföra insatserna med utgångspunkt i dennes beslut om personlig assistans. För min del är det otänkbart att gå tillbaka till ett arbete som orsakade min utbrändhet och ett stort lidande för mig och min familj. Men de vill nog ha mig tillbaka till mitt "gamla" jobb som personlig assistent efter rehabiliteringen. Som personlig assistent träffar man sina arbetskamrater mestadels korta stunder vid skiftbyten och därför spelar handledningen en viktig roll. att personer med funktionsnedsättning får samma rättigheter och. Personlig assistans regleras av lag (1993:87) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Regler och rättigheter. Vi söker dig som är intresserad av att hjälpa, stödja och aktivera i vardagen samt främja självständighet och … TEMA - Arbeta som personlig assistent. Här hittar du som är patient eller anhörig information om hur hälso- och sjukvården fungerar. Till exempel handlar det om regler för arbetstid, semester, arbetsmiljö, medbestämmande, anställning och uppsägning . Ta kontakt med socialhandledaren på telefon (018) 431 532 (telefontid må-fre kl.9-10) eller per e-post maria.grondahl@finstom.ax om du är intresserad av vikariat/inhopp som personlig assistent eller om du har frågor kring jobbet. Därför bör man alltid vara två då en person över 25 kilo, eller använda en lift för lyften och förflyttningarna mellan säng, soffa, rullstol och så vidare. Åsikter Vi människor är tyckande individer som har åsikter om det mesta. Enligt lagen bör man inte lyfta någon som väger mer än 25 kilo, vilket innefattar alla som inte är barn, om man arbetar som personlig assistent till en vuxen person. Om du som personlig assistent vet precis vad som är dina rättigheter eller skyldigheter i alla situationer, är det betydligt enklare att agera. Även i skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter som barn, elever och deras vårdnadshavare har samt de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Det är nödvändigt som personlig assistent att kunna sätta sig och sitt åt sidan, för att låta någon annan stä i centrum. I vissa fall är det brukaren själv som är arbetsgivare. Vi söker personlig assistent till en man med kraftig synnedsättning. Personlig assistent. Enligt LSS och reglerna om assistansersättning SFB framkommer att den som vistas i t.ex. Svar: När du har en anställning av ett företag/kommun som personlig assistent till din man så är detta en arbetsrättslig fråga.Av ditt anställningsavtal framgår vilka rättigheter och skyldigheter du har. Som personlig assistent hos Särnmark har du tystnadsplikt under anställningen och även efter att du slutar jobba hos oss. Är du dessutom en engagerad och lyhörd person som vill göra skillnad?