Källa: www.tjallden.se. En torpargrund är ett äldre begrepp för krypgrund. Om temperatur och fukt samt hur detta påverkar fuktkänsliga utrymmen som krypgrund och vind. Så sparar du energi och pengar på att tilläggsisolera husgrunden – utan risk att drabbas av framtida fuktproblem. Hus drabbas ofta av fuktskador i krypgrunden. Allt du behöver veta om fukt och fuktskador. Fuktsäkring av krypgrunder. Problemen med fukt i krypgrunder har ökat. Har även ni drabbats så kan vi åtgärda problemen till konkurrenskraftiga priser. Under frågor och svar listar GVK de vanligaste frågorna som vi får från er. Förhoppningsvis hittar du ditt svar här, eller på någon annan del av webbplatsen. Om du finner någon av våra sidor vara bra är vi tacksamma för en inlänk från forum, hemsida etc. Köpa-hus är en oberoende webbsajt, utvecklad för att hjälpa och guida husköpare genom hela köpprocessen. Vi har just tittat på ett Älvsbyhus från 1982 som verkar intressant. Vad finns det för kända brister som vi bör tänka på? Platta på mark består av en platta och förstyvande balkar under bärande linjer. Plattan och balkarna vilar direkt på undergrunden. Om marken har begränsad bärighet pålar man under förstyvningsbalkarna och plattorna görs fribärande mellan balkarna. Dränering är sällan problemet Det är en vanlig missuppfattning att dålig dräne-ring är den vanligaste orsaken till fuktproblem. Men grundläggningsdjupet för platta på mark är sällan djupare än 300 mm. Därför är det mycket ovanligt att dräneringen är orsak till fuktproblem. Bredden på en kantbalk för en normal platta på mark är beroende på vilken typ av kantelement som man väljer. Om man väljer så kallade L-element så har man på byggplatsen möjlighet att förändra kantbalkens bredd. Platta på mark. Under sjuttiotalets oljekris tillkom grundläggningen platta på mark här hemma i Sverige. Det ställdes likt idag allt hårdare krav på energibesparing och man sökte därför alternativ till den kallare torpargrunden och krypgrunden, samtidigt som dessa också tilläggsisolerades och vid nybyggnation isolerades allt mer. Fukt och mögel på syll, möglet orsakar elak lukt. Vatten läcker in utifrån/ fukt tillförs underifrån/ fukt har byggts in Ta reda på skadeorsaken före åtgärd: Platta på mark. Förslag på åtgärd: ... Träet spricker och suger åt sig fukt. Rötangrepp förekommer. Figur 1. Maximal fuktbelastning på en tät golvbeläggning på ett betonggolv på mark med underliggande, 80 mm tjock värmeisolering av mineralull respektive cellplast, vid … Markfukt största boven. I dag är det andra tongångar. Konstruktionen platta på mark har utvecklats och det finns experter som till och med vill förbjuda byggandet av uteluftventilerade krypgrunder. Hjälp! Vi har just köpt ett hus där det vid besiktningen visade sig att det finns fukt i grunden. Det är platta på mark, byggt -79 och ca 95 kvm på bottenvåningen. För dig som vill veta hur man gjuter en betongplatta steg för steg så har vi har skrivit en mer utförlig artikel om att gjuta betongplatta på mark. Byggnadstyp påverkar kostnaden Om du ska bygga ett garage eller en villa påverkar priset. Platta på mark. Platta på mark med isolering ovanpå betongen är en riskkonstruktion.Skälet är att de delar som ligger an mot den fuktiga betongen hamnar i en … Hem Tjänster Avfuktare Krypgrund Platta på mark Vattenskador Konsultation Service Om OBM Kontakt × Hem Tjänster Avfuktare Krypgrund Platta på mark Vattenskador Konsultation Service Om OBM Kontakt Välkommen till OBM Avfuktning Väst Har du problem med fukt, lukt eller mögel? Vi arbetar med kundanpassade lösningar vad det gäller fukt och luktproblematik i bostäder samt övriga… Platta på mark och flytande golv - Dålig lukt vid golvlist Var själv med om exakt samma som du. Souteränghus byggt -80, med "mögeldoft" bakom golvlisterna i källaren. Källa: www.tjallden.se. En torpargrund är ett äldre begrepp för krypgrund. Om temperatur och fukt samt hur detta påverkar fuktkänsliga utrymmen som krypgrund och vind. Så sparar du energi och pengar på att tilläggsisolera husgrunden – utan risk att drabbas av framtida fuktproblem. Hus drabbas ofta av fuktskador i krypgrunden. Allt du behöver veta om fukt och fuktskador. Fuktsäkring av krypgrunder. Problemen med fukt i krypgrunder har ökat. Har även ni drabbats så kan vi åtgärda problemen till konkurrenskraftiga priser. Under frågor och svar listar GVK de vanligaste frågorna som vi får från er. Förhoppningsvis hittar du ditt svar här, eller på någon annan del av webbplatsen. Om du finner någon av våra sidor vara bra är vi tacksamma för en inlänk från forum, hemsida etc. Köpa-hus är en oberoende webbsajt, utvecklad för att hjälpa och guida husköpare genom hela köpprocessen. Vi har just tittat på ett Älvsbyhus från 1982 som verkar intressant. Vad finns det för kända brister som vi bör tänka på? På Tema husgrund och mark får du bra tips värt att veta om fukt i källare, dränering, husgrunder, murar och marksten. Allt samlat på ett enda ställe. Jämfört med traditionella byggmetoder för platta-på-mark med golvvärme förbrukar krypgrund med träbjälklag 25 procent mindre energi per år vid samma upplevda termiska komfort [4] Även med högisolerade platta-på-markkonstruktioner är krypgrunden med träbjälklag cirka 10 procent mer energieffektiv. Om en åtgärd fortfarande skulle behöva ske är det både enklare och billigare avklarat i en uteluftsventilerad krypgrund, än i till exempel en källare eller platta på mark där det kan bli upp till 10 gånger så dyrt. En betongplatta på mark eller betongplatta i källare utan underliggande isolering kommer på sikt att ställa sig i fuktjämvikt med underliggande mark, vilket medför att relativ fuktighet mellan 90 och 100%RF. Exempel på vad som händer med fukt när temperaturen sjunker En varm sommardag mäts temperaturen upp till 30 C och den relativa fuktigheten till 60%. Eftersom 30 grader varm luft kan innehålla maximalt 30,4g vatten/m3 innehåller denna … Och att på egen hand isolera källargolv, golv över platta på mark eller golv över krypgrund är att tigga om fuktskador. Om du inte är fackman och vet exakt vad du gör så tänk inte ens tanken att tilläggsisolera dessa delar av ditt hus. Platta på mark består av en platta och förstyvande balkar under bärande linjer. Plattorna och balkarna vilar direkt på undergrunden. Om bärigheten hos marken är begränsad pålar man under förstyvningsbalkarna, och plattorna görs fribärande mellan balkarna. Även konstruktionen platta på mark är drabbad av problem med mögel och röta i syllar och golvkonstruktioner. Orsaken är att man tidigare lade isoleringen ovanpå betongplattan. Fukt kondenserade då upp mot betongens översida. huset har platta på mark, krypgrund eller källare. Artikeln behandlar några vanliga ... struktionen är riskfylld på annat sätt. Risken för fukt- och mögelskador samt ... som första och enda åtgärd installerat en avfuktare till höga installations- och ener- Grunder för sutteränghus som är torpargrunder görs på samma sätt som platta på mark, nämligen i etapper. Istället för att gjuta flera plattor på flera markbäddar av dränerande material så har man samma markbädd men med annan typ av grundelement.