2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, 3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana, 4. i en vägport eller tunnel, Bilen stod på den anslutningsfria delen i en s.k. På eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana. 5. passage eller en cykelöverfart, 2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, Den 1 mars 1997 hade C.R. 1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart, 2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, 3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana, ... eller en cykelöverfart, – i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas, gångbanas eller cykelbanas närmaste ytterkant. 4. ”Ett fordon får inte stannas […] i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant”. Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. I en vägport eller tunnel. 700 I en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. På eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd. På eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe: 700 kr: I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant. Tiometersregeln gäller även på eller innan övergångsställe och cykelöverfart. Regeln har införts eftersom lagstiftaren jämställer i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, på eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande cykelbana eller gångbana, i en vägport eller tunnel, Överträdelse enligt Trafikförordningen (TrF 3 kap.53 §) 53 § Trafikförordningen stadgas att man ett fordon inte får stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Särskilda regler om förbud att stanna eller parkera gäller också på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande gång/cykelbana. ... från den korsande körbanans närmaste ytterkant. ... inte parkeras eller stannas i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från korsande körbanas närmaste ytterkant. 700 kr: ... Har du fått en parkeringsanmärkning som du vill bestrida ska du göra detta till Polismyndigheten i det län där anmärkningen har utfärdats. 53 § trafikförordningen (1998:1276) framgår att ett fordon inte får stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Göteborgs Stads Trafikkontor har skrivit som följer; Överträdelse: 05, Stannat eller parkerat fordon i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant. 1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart, 2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, 3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana, 2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, 3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana, 4. i en vägport eller tunnel, I en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ... 700 På eller inom ett avstånd av tio meter före en SVAR Enligt kap 3 kap. Samma avståndsregel gäller för T-korsning. 2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, 3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana, 4. i en vägport eller tunnel, under ett par minuter sin bil parkerad på Källparksgatan i Uppsala. Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant (TrF … 3. En förare som skall svänga i en vägkorsning eller ... 2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, (Trafikförordningen) ”Ett fordon får inte stannas eller parkeras […] i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant”. 1. på övergångsställe eller på cykelöverfart eller inom ett avstånd av tio meter före övergångsstället eller cykelöverfarten 2. i vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från korsande körbanas närmaste ytterkant. ... heller inom ett avstånd av tio meter från korsande ... en s.k. Av 3 kap. I en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. T-korsning och inom tio meter från den korsande körbanans närmaste ytterkant. Vägkorsning. 2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, 3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana, 4. i en vägport eller tunnel,