Hur många dagar samt timmar under en dag får man jobba? Anställd på Netto Svar: Enligt arbetstidslagen som är en skyddslagstiftning så finns det begränsningar i form av dygnsvila och veckovila. I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetstidslagen. Lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba. Den gäller nästan för alla verksamheter. Jag jobbade alltså 29 timmar i sträck. Jag kunde ”deala” med arbetsgivaren så att jag fick en ledig dag betald, men frågan är ju om detta är lagligt. Hur mycket får man jobba i ett sträck utan vila? Sen så under viss veckor när det som nu snart är jul så ska dom jobba 8-20.30, hur många timmar får man jobba i sträck? Hur mycket jobbar ni ordinarie, inte extra timmar som övertid och sånt. MVH Peter. Enligt arbetstidslagen måste alla som arbetar ha minst 11 timmars dygnsvila. Det innebär att man under en period av 24 timmar behöver minst 11 timmars sammanhängande vila. Hej Jag jobbar inom hemtjänsten där man ofta jobbar kvällar och dag efter, vid dessa tillfällen får man bara 8 timmar vila från att man kommer hem, varför är det såhär inom vården ? Om du arbetar i en utgångskassa ska du sitta i kassan i högst två timmar i sträck, sedan har du rätt till andra arbetsuppgifter eller paus. I Arbetstidslagen står att den högsta arbetstiden är 40 timmar per vecka. I många branscher finns kollektivavtal om kortare arbetstider än så. hur många dagar får man jobba i ett sträck SVAR Hej!Den lag som är tillämplig på den här frågan är Arbetstidslagen. Denna lag är semidispositiv, dock med en EG-spärr till vissa delar. Arbetstidslagen innehåller regler om hur många timmar per vecka man får arbeta. I Sverige får arbetstiden i allmänhet inte överstiga 40 timmar per vecka. Vissa yrkesgrupper som arbetar inom till exempel sjukvård och räddningsarbete kan undantas från den regeln. 40-timmarsveckan kan också bli längre när arbetsgivaren kan beordra … Arbetstidslagen innehåller regler om hur mycket du får arbeta, men säger inget om att du ska få betalt för att jobba utanför ordinarie arbetstid. Kollektivavtal på din arbetsplats kan också innehålla regler för din arbetstid, men även regler om ersättningar. Handelsanställdas förbund > Frågor & svar > Arbetstid > Hur länge får jag jobba i sträck utan rast? Hur länge får jag jobba i sträck utan rast? Du har rätt till rast efter 5 timmars arbete. Fler vanliga frågor. Om Handelsanställdas förbund. Jourtiden får vara högst 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod, eller 50 timmar under en kalendermånad. Övertid En arbetsgivare kan vilja att du ska jobba … Tror att man har rätt till 5 minuter rast/timme... sen vet jag inte hur man får dela upp det... Men det är ju bättre att ställa sig i ledet och gå efter deras rutiner. brukar vara uppskattat och visar att man anpassar sig bra i arbetet. Hur många dagar får man jobba i ett sträck? 2007-07-23 i ARBETSRÄTT. FRÅGA hur många dagar får man jobba i ett sträck. SVAR Hej!Den lag som är tillämplig på den här frågan är Arbetstidslagen. Denna lag är semidispositiv, dock med en EG-spärr till vissa delar. Det framgår också att man får jobba mer än 5 timmar i sträck. Vidare framgår att en rast defineras som ett avbrott då man inte måste infinna sig på arbetsplatsen. Det kan alltså inte, enligt paragrafen, anses vara en rast om man t.ex måste sitta kvar och t.ex vara "stand-by" för det fall att det kommer väldigt mycket gäster. Hur många dagar får man jobba i ett sträck? På mitt nya schema på jobbet så har jag blivit tilldelad 10 arbetsdagar i ett sträck. ... Mer än 50 timmar per kalendermånad eller 4 veckorsperiod kräver särskilda, extrema situationer. Hur många timmar i veckan får man jobba inom vården? ... Schemalagd av chefen flera dagar i sträck får man inte bli, men man är man timanställd kan man ju ta extrapass. Bara man följer lagen om dygnsvila. Snutte­plutti­s. Visa endast Taxichauffören Rafik Omar skulle inte kunna köra 13 timmar i sträck. ”Det är väl personligt hur mycket man orkar. Jag kör 10–13 timmar per …  När särskilda skäl föreligger får övertid tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor, dock högst 300 timmar under ett kalenderår. Särskilda skäl för övertid innebär att någon akut omständighet, som inte gått att förutse, ska ha inträffat. Hur många timmar i veckan får man jobba inom vården? ... Schemalagd av chefen flera dagar i sträck får man inte bli, men man är man timanställd kan man ju ta extrapass. Bara man följer lagen om dygnsvila. Snutte­plutti­s. Visa endast När du får ett anställningsbevis är du anställd. I anställningsbeviset ska det stå vad arbetsplatsen heter, hur länge du är anställd, vilka dina arbetsuppgifter är, vilken lön du får, hur många timmar i veckan du ska arbeta och om …  För din egen del får du ju arbeta hur många dagar som helst i sträck. Folk som har flera jobb eller eget företag t.ex. kanske aldrig har en ledig dag. Däremot tror jag det finns regler för varje arbetsgivare hur många dagar/timmar man får arbeta i sträck. Av 15 § framgår det att man inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan rast, däremot har man rätt till kortare pauser för t ex toalettbesök. Praxis från Arbetsdomstolen säger att en paus på över 10 minuter är att betrakta som en rast.  Men man bör vara aktsam på arbetsmiljöproblematiken då många kommer att jobba alldeles för mycket. Så säger Arbetstidslagen: Lagen reglerar hur lång dygnsvila du ska ha och hur mycket övertid du får arbeta. Man kan minimera nattarbetets risker genom att bättre planera, anpassa och minska det. Nu finns en skrift som samlat tips från 100 danska vårdarbetsplatser. Människor bör undvika att arbeta natt, för det finns alltid hälsorisker med att trotsa dygnsrytmen. Men inom vård och omsorg måste man jobba natt och hur gör man då för att […]  Därför man är tvungen jobba mycket.Jag tycker det skulle vara ett regel att arbetsgivaren måste betala minst 150 kronor per timme. #8256# kommentar 2017-11-18 Ofta arbetar man hela helgen.Fredag-Söndag. "Vissa har jobbat 40 timmar i sträck" Jenni Tähkäoja vill att sjukvårdspersonalen får ett erkännande för det tunga jobb man utför ... vilket leder till att man säger upp sig för att jobba i Sverige, Norge eller Saudiarabien. – Det grämer oss att oberoende av konjunkturer så har det aldrig funnits en vilja att räta till missförhållanden i vårdbranschen. … Är man sugen på att sommarjobba under lovet och är under 18 år finns det några saker som man ska känna till om hur mycket och när man får jobba. Under 15 år ... Är du 16 år men ännu inte har passerat din 18-årsdag så får du arbeta max åtta timmar om dagen. Du får inte börja jobba före klockan sex på morgonen och inte efter klockan … Allt beror väl på hur mycket du orkar jobba i ett streck samt hur du värdesätter sammanhängande ledighet. Väldigt skönt att ha minst 4, 5 dagar sammanhängande ledighet, i alla fall om du frågar mig. Själv föredrar jag 5/4. Hoppas du blev lite klokare! /Fredrik. 28 oktober, 2007 kl.