Testa och se hur många jordklot du egentligen använder. MEN… även om jag väljer de mest miljömedvetna alternativen så kan jag inte komma under 1,95 planeter. (2) För att kunna uppskatta hur många jordklot (mark- och vattenyta) som krävs för att framställa de resurser som du förbrukar (utifrån antagandet att alla människor på jorden lever som du), beräknar vi även ditt ekologiska fotavtryck och omvandlar det till antal jordklot. Maten utgör den största delen, 32 procent, av Sveriges ekologiska avtryck, följt av resor, 29 procent, och konsumtionen av varor som utgör 18 procent. hur många jordklot förbrukar du? Sverige hör till de 15 länder som slösar mest med jordens resurser. 0,77 jordklot gör jag tydligen av med. Men av 9 miljoner människor är inte 10.000 en stor siffra. 2012 behövdes det 3,4 jordklot. Men WWF konstaterar att om alla levde som oss svenskar skulle det krävas tre jordklot för att resurserna skulle räcka till. eller snarare vi alla, om vi levde som du? För att veta hur många som besöker oss och hur ni rör er på Feber använder vi verktyget Google Analytics. Några läsare har påpekat att åkerproduktion av biobränsle i Sverige förmodligen inte ger så stor nettoproduktion som siffrorna här ovan pekar på. Fem jordklot. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för … 4:25 e m. Hej, jag har provat testet och fick runt 3 jordklot precis som du. En reaktion på “ Klimatsmartkalkylator – hur många jordklot lever du på? men kring 10.000 människor i Sverige använder det. – Vi lever som om vi hade en extra planet och konsumerar 50 procent mer ekologiska tjänster och resurser än vad jorden kan producera. Men av 9 miljoner människor är inte 10.000 en stor siffra. men kring 10.000 människor i Sverige använder det. WWF släpper nu Klimatkalkylatorn, där du själv kan ta reda på hur miljövänlig du är. Hur många jordklot behöver jag? Denna blogg beskriver undertecknads erfarenhet av hur Svalorna arbetar med miljöfrågan gentemot skolor i Sverige. Men trots det är det inte många som har solenergi p.g.a den dyra kostnaden. Annika 1 december, 2015 kl. Sverige 3,4 jordklot USA 5,3 ... Bolla med siffror, hur många är ni i skolan, hur mycket land tar ni i anspråk? Vår konsumtion ökar. Sverige hamnar återigen på 13 plats. Solen vår närmsta stjärngranne men hur långt bort ligger den, hur stor är den och framför allt, hur många jordklot får plats inuti solen? För att veta hur många som besöker oss och hur ni rör er på Feber använder vi verktyget Google Analytics. Vi lever som om vi hade ett och ett halvt jordklot, enligt Världsnaturfonden WWF:s rapport. Annika 1 december, 2015 kl. En reaktion på “ Klimatsmartkalkylator – hur många jordklot lever du på? För att veta hur många som besöker oss och hur ni rör er på Feber använder vi verktyget Google Analytics. Etikettarkiv: ... Men trots det är det inte många som har solenergi p.g.a den dyra kostnaden. För att lära dig detta och för att kunna informera andra om hur de kan minska sina ekologiska fotavtryck, och därigenom sin påverkan på miljön, kan du ta tillfället i akt att utbilda dig till informatör inom ekologiska fotavtryck ! Ett jordklot räcker ... ”Evig tillväxt är inte möjlig i en ändlig värld” – något som många tror är en ofrånkomlig fysiklag. Om alla skulle leva som oss svenskar idag skulle det behövas 3,7 jordklot. Beräkna snabbt dina koldioxidutsläpp inom områdena mat, transport, konsumtion och bostad. ... 0,16% av alla som är på flykt på vårt jordklot kommer till Sverige. Hur många per- ... använder idag tre gånger mer energi än den globala genomsnittsmedborgaren, Hur stort är ditt ekologiska fotavtryck? Indikatorn ekologiskt fotavtryck (EF) mäter människornas förbruk av naturresurser, här presenterade som genomsnittsinvånarens förbruk i varje enskilt land. I stora drag handlar den om de klimatförändringar som sker i världen och hur mycket snabbare detta sker än man tidigare trott att det skulle göra. Sverige behöver 6,5 jordklot och ligger mycket högre än Norge och Finland som behöver 4,8 Här är länken till ekologiskt avtryck Beräkna ditt eget ekologiska fotavtryck Om inte vi människor börjar agera och ta ansvar för vår jord kommer detta fortsätta accelerera och många platser på jorden kommer inte längre kunna gå att leva på. – Sverige och svenskarna är duktiga på många sätt, vi har kommit långt i vår omställning i energiproduktionen, även om det finns mycket kvar att göra. Om alla levde som vi i Sverige, skulle det behövas 4,2 jordklot, säger Världsnaturfonden. Själv kom jag upp i 2,03... http://myfootprint.org/en/quiz_results/ Beräkna ditt ekologiska fotavtryck och testa din miljöpåverkan i Svenska Dagbladets Klimatkalkylator. Vi skickar ingen personlig information om er till verktyget och varken kan eller vill spåra hur en specifik individ rör sig på Feber. Storleken och sammansättningen av ett lands ekologiska fotavtryck bestäms av den mix av varor och tjänster som invånarna i landet använder samt av hur effektivt resurser, inklusive fossila bränslen, används i produktionen av varorna och tjänsterna. Längst ner finns en tabell över hur det ser ut i andra länder. Den genomsnittliga svensken lever som om det fanns 4,2 jordklot – en ökning från 3,7 jordklot under 2014, visar Världsnaturfondens (WWF) Living planet-rapport. MEN… även om jag väljer de mest miljömedvetna alternativen så kan jag inte komma under 1,95 planeter. Hur många jordklot skulle behövas om alla levde som du? Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Hur många jordklot förbrukar vi? De har förmodligen rätt. Människan använder 50 procent mer resurser än vad jorden kan återskapa. Den frågan var uppe tidigare idag och nu har jag orkat göra testet. Det har kommit en hel del studier om hur effektiv produktionen av vete/majs-etanol och rapsolja egentligen är sedan detta skrevs. Men jag kan liksom inte alls förstå hur man kan prata om "massinvandring" i Sverige. Bangladesh har ett ekologiskt fotavtryck på 0,5 globala hektar. 4:25 e m. Hej, jag har provat testet och fick runt 3 jordklot precis som du. ... Den säger att jag använder 14,2 ton CO2, ... Jag oroar mig för våldet mot Blåljuspersonalen i Sverige