Att man inte får fälla träd på grannens eller kommunens mark är uppenbart för de flesta. Vad många däremot inte känner till är att man också kan behöva lov för att fälla träd på sin egen tomt. Vill du ansöka om lov för att fälla träd på kommunens mark? Gör en anmälan här. Bifoga kartskiss över området som visar var det aktuella trädet är placerat. Ange antal, trädslag och placering. Redogör motivet till fällningen och bifoga gärna foton. Många har reagerat på kommunens beslut om att ta bort byggnader, lekstugor, vedförråd och annat som placerats av privatpersoner på kommunal mark. För att få fälla ett träd på kommunens mark behöver du ett trädfällningslov och ange goda skäl till åtgärden. Du kan t ex få lov att fälla träd om: träden växer för tätt och konkurrerar med varandra om luft och ljus; träden är sjuka eller skadade. Svedala kommun är restriktiv med att fälla friska träd på kommunal mark. Att träd skuggar eller skymmer villatomters utsikt spelar ingen roll. Vill du ändå få ner ett träd … Skulle du fälla träd på kommunens mark ändå, utan tillstånd, så kan det bli en dyr historia. Att fälla träd på kommunens mark brukar det generellt finnas restriktioner kring, det är ju trots allt deras egendom och träden har en viktig funktion. Träd som står på kommunens mark får inte fällas av någon annan än av kommunens tjänstemän. Ingen har rätt att fälla träd på någon annans fastighet utan bara på sin egen och utifrån vad som står i detaljplanen. Fälla träd. På den här sidan får du veta mer om vilka regler som gäller vid trädfällning, röjning och gallring på kommunens mark. Kommunen får ofta önskemål från allmänheten om att ta ner träd på mark som kommunen äger och sköter om. För att vi ska kunna göra en bra bedömning i varje fall behöver vi en ansökan som beskriver vilka träd som du önskar få nertagna och varför. Träd räknas enligt svensk lag som fast egendom, detta innebär att trädet tillhör den personen som äger marken. Om man gör åverkan eller fäller ett träd som inte står på sin egen mark kan man bli skadeståndsskyldig för trädets hela värde. Kommunen får ofta önskemål från allmänheten om att ta ner träd på mark som kommunen äger och sköter om. För att vi ska kunna göra en bra bedömning i varje fall behöver vi en ansökan som beskriver vilka träd som du önskar få nertagna och varför. Träd på kommunens mark ... Sjöbo kommun är väldigt restriktiv mot att fälla friska träd eftersom de är mycket värdefulla för vår miljö. Synpunkter som att träden skuggar, skymmer utsikt eller fäller sina löv på din tomt beaktas normalt inte. Dela den här sidan. Träd som står på kommunens mark får inte fällas av någon annan än av kommunens tjänstemän. Ingen har rätt att fälla träd på någon annans fastighet utan bara på sin egen och utifrån vad som står i detaljplanen. Träd på privat mark. ... Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark. Här kan du ansöka om nedtagning av träd. Ansökan om nedtagning av träd (pdf, 413,44 KB) Läs vår broschyr. Svedala kommun är restriktiv med att fälla friska träd på kommunal mark. Att träd skuggar eller skymmer villatomters utsikt spelar ingen roll. Vill du ändå få ner ett träd … Vi fäller inte träd bara för att det skuggar eller blåser in löv på en intilliggande tomt, skymmer sol, havsutsikt eller parabol. Ansök om att ta ner träd Du som vill att vi ska åtgärda träd på kommunens mark ska skicka en ansökan. Kommunen ska arbeta för biologisk mångfald i naturen, vi är därför ganska restrektiva med att ta bort träd och kan inte ta bort ett träd endast på grund av önskemål. Avdelningen mark och gata får ofta in önskemål från allmänheten om att få fälla träd som står på kommunens park-, natur- och trafikmark. Mjölby kommun är generellt restriktiv med att fälla friska träd. Goda skäl måste finnas. Att ett träd skymmer solen, står i vägen för en parabolantenn, eller att löv från kommunens buskage blåser in på tomten anses inte tillräckliga. Du får inte själv fälla träd och skog som växer på kommunens mark. Ifall du tror att ett träd kan utgöra en fara för liv eller egendom så kan du höra av dig till oss. Vi har ungefär 900 hektar trädbärande naturmark som ägs av kommunen i Karlstads tätortsbebyggelse. Det är du som ansöker om att fälla träd på kommunens mark som betalar för att fälla och forsla bort de träd som tas ner. Gäller bara parker, naturområden och trafikmark. Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark. Täby kommun har som rutin att polisanmäla all olovlig trädfällning eller vandalisering av träd. Mönsterås kommun får in många önskemål om att fälla träd på kommunens mark. Kommunen försöker i största möjliga mån hjälpa till med att ta bort eller röja områden. Det är du som ansöker om att fälla träd på kommunens mark som betalar för att fälla och forsla bort de träd som tas ner. Arbetet ska utföras av utbildad personal med F-skattsedel, ansvarsförsäkring samt utbildning för trädfällning med motorsåg. Det är du som ansöker om att fälla träd på kommunens mark som betalar för att fälla och forsla bort de träd som tas ner. Gäller bara parker, naturområden och trafikmark. Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark. Täby kommun har som rutin att polisanmäla all olovlig trädfällning eller vandalisering av träd. Mönsterås kommun får in många önskemål om att fälla träd på kommunens mark. Kommunen försöker i största möjliga mån hjälpa till med att ta bort eller röja områden. Det är du som ansöker om att fälla träd på kommunens mark som betalar för att fälla och forsla bort de träd som tas ner. Arbetet ska utföras av utbildad personal med F-skattsedel, ansvarsförsäkring samt utbildning för trädfällning med motorsåg. – Det är olovlig avverkan på kommunens mark. Vi är angelägna om att ingen gör åverkan på kommunens mark utan tillstånd. Vi kände oss skyldiga att göra en anmälan, säger Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef i Upplands-Bro kommun. Gamla träd på kommunens mark som riskerar att falla över hus, vägar och liknande sågar kommunen däremot ner. Träd och buskar som skymmer sikten för trafiken tas också ner. Kommunen fäller inte träd enbart för att någon önskar havsutsikt eller för att kommunens träd skuggar. Landskrona 19 september 2013 04:00 Fälla träd utan lov kan bli riktigt dyrt. I tron att det var tillåtet fällde en villaägare i Saxtorpsskogen 17 träd på sin tomt. Om du vill fälla eller beskära ett träd som står på kommunens mark behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen. Enda undantaget från detta gäller grenar från träd som står på kommunens mark men som sträcker sig in över din tomtgräns. Efter senaste stormen hänger träden på kommunens sida mot varandra, knäckta,bedrövliga och fullständigt livsfarliga. Många av kvarterets ungar leker i omrtådet. Men så ska det vara i en nyckelbiotop - så blir åtminstone Miljömupparna nöjda.