En annan sak att se upp med, som jag och mina klasskamrater råkade ut för, var att läraren efterfrågade en jämförande diskussion. Hon ville då inte ha definitioner av begreppen, utan ville att vi helt enkelt skulle jämföra hur perspektiven såg på fallet. Att strukturera en hemtenta, ett exempel Försättsblad (första sidan på tentan) Innehåll (kallas i dagligt tal för innehållsföreteckning) Hur ser upplägget ut på en hemtenta? Får man skriva rubriker, jag är väldigt förvirrad, har hört både det ena och det andra, vissa vill ha det väldigt stilrent, kortfattat eller utförliga svar. Hur skrev jag min hemtenta snabbt? Ni var flera som häpnade när jag blev klar med min hemtenta på några timmar och undrade hur jag gjorde detta. Jag skall nu försöka berätta hur jag gör! Men jag vill börja med att säga att den här hemtentan enbart var på 3 sidor så det var inget jättearbete som skulle in. Att ha skrivit en uppsats på en viss nivå är samtidigt ett krav för att få ut en viss examen. Uppsatser är i regel ganska stora arbeten, som kan ta ända upp till en termin att skriva. Du har alltid en handledare (en av lärarna) som stöd i arbetet med din uppsats. Hur skriver man en hemtenta? Skrivet av: Emma - mer glitter åt folket! Konstig fråga kanske, men jag har just fått min första hemtenta, och av olika anledningar har jag inte fått några som helst instruktioner från läraren om hur den ska skrivas. På frågan vi hade med som exempel skulle en kortversion av svaret till exempel kunna se ut så här: Frågan: Redogör för Butlers (2006) och Hirdmans (2009) syn på … Hej på er och hoppas ni har haft en bra helg! Förra veckans fredag var det dags för hemtenta för min del. Har aldrig skrivit hemtenta förut så var lite osäker på hur det skulle gå. Hej på er och hoppas ni har haft en bra helg! Förra veckans fredag var det dags för hemtenta för min del. Har aldrig skrivit hemtenta förut så var lite osäker på hur … En hemtenta kan utföras på två sätt: där tentan är en frågetenta, eller tentan är en essäuppgift. Din sk. "Tenta" är en essä. Du har fått en uppgift att analysera en fallstudie. En bra hemtenta kännetecknas av en tydlig idé eller ett problem som systematiskt bearbetas ... argumenterande, andra i forskarvärlden har ofta hävdat samma sak. I det här avsnittet börjar vi med att ge ett förslag på hur ni kan komma igång med ert skrivande Som Masken 84 skrev så tror jag på att hitta en röd tråd i litteraturen, där man fokuserar på det som nämns på föreläsningar. Samt också analysera texten i olika kategorier, t ex delar man bör kunna utantill och delar som man kan i stora drag, så att man vid behov kan gå tillbaka till dessa delar. Ge exempel på sakfrågor där vi kan se hur företrädare för de olika ideologierna har olika synsätt! 5) Diskutera hur det kom sig att nationalismen växte sig stark just på 1800-talet? 6) Diskutera de politiska ideologiernas förhållande till nationalismen. Den kan se ut på lite olika sätt men oavsett utseende ska det vara lätt för läsaren att orientera sig i arbetet. Innehåller uppsatsen tabeller och figurer ska det även finnas en förteckning över dem som placeras efter innehållsförteckningen. I ovanstående exempel var referensen till en bok av en författare. Har en bok flera författare anger du namnet på samtliga författarna i texthänvisningen och den bibliografiska referensen. I en typisk kurs finns det kanske 50 – 200 delfrågor av samma omfattning som häktningsgrunderna ovan, och du hinner inte lägga en halvdag på att reda ut alla frågetecken direkt. Kategorisera och strukturera fakta allt eftersom. När du läser akademiska texter – titta inte bara på innehållet utan också på hur författarna har formulerat sig. På detta sätt bygger du långsamt upp en bas av goda exempel som du kan använda dig av i ditt eget skrivande. Till exempel kan man inleda ett kapitel med att berätta vad kapitlet handlar om, och hur man valt att lägga upp det. Om man har med en lista med punkter, så kan man börja med att förklara vad det är för en lista, hur man … • Gå igenom policyn med jämna mellanrum på produktionsbolaget. En revidering kan behövas ... Exempel på hur några policys kan se ut Här följer förslag som kan inspirera er. Det kan finnas fler policys som ni vill ha. Det är inte meningen att förslagen bara ska kopieras. Exempel på hur en framtida ildningsportal kan se ut: E-UTBILDNINGSPORTAL Utbildning förtroendevalda Utbildningar medlemmar Avdelningen utbildningar … Här visas ett exempel på hur en sådan förteckning kan se ut: förteckning av kemiska produkter som används i verksamheten. Det finns även en vägledning kopplat till detta dokument. För att göra en inventering av kemiska ämnen i material och varor kan du få tips under varor och material . Se till att arbeta igenom din inledning ordentligt, då den i värsta fall kan vara det första och sista som mottagaren läser. En bra, relevant och koncis start ökar dock dina chanser markant! Efter detta så är det viktigt att du tydligt och strukturerat beskriver dina arbeten och utbildningar. Förberedelse Exempel på ämnen Skoluniform Hemläxor Djurförsök Vapenexport Tänk ut ett ämne du kan argumentera för eller mot. Skriv upp 5-6 argument som ska övertyga […] Startsida; ... Läs en professionell debattartikel och se hur den är skriven för att bli inspirerad och härma upplägget! Hur kan en planering se ut? Under hösten har jag varit i kontakt med flera lärare som berättat att de är tvingade att skriva långa och krångliga planeringar i förutbestämda mallar. En affärsängel är en privatperson med gott om pengar på banken som kan tänka sig att investera dem i unga företag – med en förhoppning om bra avkastning. Oftast går flera affärsänglar ihop och stoppar in till exempel 300.000 kronor var i en så kallad såddrunda. Det är därför utmärkt att utgå från en mall när du skriver ditt personliga brev som hjälper dig med guidning kring hur innehållet ska se ut och hur brevet ska struktureras. Exempel på personligt brev På skolverket finns exempel för hur ett gymnasiearbete kan se ut inom högskoleförberedande program. Mall Här är en mall som visar hur du kan lägga upp ditt gymnasiearbete. De digitala sändningar du abonnerar på kan du se i den tv som är kopplad till din digitalbox. Om du vill se dina digitala tv-kanaler på fler tv-apparater kan du beställa ett så kallat Syskonabonnemang till ditt digital-tv … En arbetsplatsenkät kan se till att du fattar de bästa besluten för din affärsverksamhet. Här följer några idéer till personalenkäter som du kan använda för att engagera ditt team och sparka igång dialogen. Hur ser en debattartikel ut? Debattartikelns delar by Michaela F on 26 November 2013 Tweet. Se exempel nedan Tes: Kvinnor är bättre än män och borde därför få högre lön. ... Exempel på hur man kan inleda en text: Fråga som folk känner igen sig i Sin egen reaktion Under åren har jag sett så många varianter på hur personers Sammanfattning (som är en särskild sektion i din Linkedin-profil (Summary) ser ut på LinkedIn. Nämnden hade kunnat säga att ett undertecknande får göras och se ut precis hur som helst men att det följer av god revisorssed att undertecknande ska ske med penna på papper.